ထုတ်လုပ်မှုစျေးကွက်

ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စျေးကွက်များကိုဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုထားပြီးယခုအခါပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုအာရုံစိုက်သည်။